ความรู้เฟอร์นิเจอร์

built-in-furniture

เศรษฐกิจแบบนี้ จะรอดแหล่ไม่รอดแหล่ และหากคุณเป็นเพียงพนักงานกินเงินเดือนธรรมดา ที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่อนข้างเยอะอยู่แล้วด้วยนั้น ก็คงสู้ค่าเช่าคอนโดที่แพงหูฉี่สวัสดิการดี๊ดีไม่ไหว จะให้ซื้อขึ้นมาเป็นชื่อตัวเองเลยก็ไม่ได้

โรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน

Built-in หรือ เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน คือ เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน หรือคอนโดแบบตายตัวที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ เลยแม้แต่นิดเดียว ซึ่งเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินส่วนใหญ่มักจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทตู้เสื้อผ้า เคาน์เตอร์ห้องครัว ตู้ในห้องน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกพื้นที่ใช้งาน สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

TOP