ความรู้เฟอร์นิเจอร์

แต่งห้องแบบเกาหลี

หลายคนคงมีภาพของห้องในฝันโดยมีต้นแบบมาจากห้องของชาวเกาหลี ที่ออกแบบโทนห้องที่คลีน สบายตา บ้างก็มีแสงแดดอ่อนส่องจนได้โทนอุ่นสบาย แต่การอยู่ประเทศไทยนั้นอาจเป็นการยากที่จะตกแต่งห้องออกมาให้ได้โทนสีและการใช้งานแบบเดียวกันนั้น ด้วยอุณหภูมิของแดดที่ไม่ใช่โทนอุ่น

ในการตกแต่งที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดหรือห้องพัก สีเป็นส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เพราะสีนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงความสวยงามเท่านั้น แต่การตกแต่งด้วยสียังส่งผลต่อความรู้สึกและอารมณ์ ซึ่งในที่พักอาศัยนั้น การปรับความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อยู่อาศัยเป็นเรื่องที่สำคัญในการดำเนินชีวิต

บ้าน คือ ถิ่นที่อยู่อาศัยที่ให้ความอบอุ่นใจแก่ผู้อยู่อาศัย โดยคำว่าบ้านนั้นอาจมีความหมายที่รวมถึงอาคาร หรือห้องพักที่ใช้พักอาศัยด้วย ซึ่งการที่มีบ้านหนึ่งหลัง หรือไม่ว่าจะกี่หลังก็ตาม การจะออกแบบบ้านของเราให้น่าอยู่นั้นก็อาจจะต้องใช้กำลังทรัพย์ที่มากพอ ในการที่จะจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ วัสดุ เฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่งภายในบ้านเช่นกัน

จัดโต๊ะทำงาน

ในยุคปัจจุบันการซื้อข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านก็เป็นเรื่องค่อนข้างจะจัดหาได้ง่าย เพราะนอกจากการไปซื้อที่ตัวร้านค้าเองได้แล้วนั้น ยังสามารถสั่งของจากทางออนไลน์ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคุณภาพก็จะพอเหมาะกับราคาบิ้วอินที่เสียไป โดยวัสดุตกแต่งบ้านที่ใช้ในการตกแต่งห้องแต่ละห้องของบ้านเรา

TOP